คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

วิชาการ

QUICK LINK
 

    Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/department/ba2it/vichakarn/wasukri/vichakarn/vitedsampan.php on line 81
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


  •  ข้อมูลด้านงานวิเทศสัมพันธ์ 
OPEN ALL / CLOSE ALL
ทดสอบ งานวิเทศสัมพันธ์
- ทดสอบๆ งานวิเทศสัมพันธ์ [Download]
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

BBBB
10 ธันวาคม 2557

aaaaa
01 ธันวาคม 2557

กกกก
16 ธันวาคม 2560

ทำบุญ วิจัย
18 พฤศจิกายน 2557

ตรวจ 5 ส 2556
02 พฤศจิกายน 2556Copyright @ 2013. Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB. All rights reserved.
:: พัฒนาโดย นายอภิชาติ ฝากพืช สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา 255319221104 ::
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี