คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

วิชาการ

QUICK LINK
 

    Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/department/ba2it/vichakarn/wasukri/vichakarn/vichakarn.php on line 81
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


  •  ข้อมูลด้านวิชาการ 
OPEN ALL / CLOSE ALL
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
- ทดสอบแบบฟอร์ม 1 [Download]
- ทดสอบแบบฟอร์ม 2 [Download]
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ประกาศ
- ประกาศ ทดสอบประกาศ [Download]
ระเบียบ
- ระเบียบ ทดสอบระเบียบ [Download]
ข้อบังคับ
- ข้อบังคับ ทดสอบข้อบังคับ [Download]
หลักสูตร
- ทดสอบ หลักสูตร 1 [Download]
แผนการเรียน
- ทดสอบ แผนการเรียน 1 [Download]
ปฏิทินการศึกษา
- ทดสอบ ปฏิทินการศึกษา 1 [Download]
ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
- ตารางการใช้ห้อง [Download]
- ตารางสอน [Download]
- ตารางเรียน [Download]
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

BBBB
10 ธันวาคม 2557

aaaaa
01 ธันวาคม 2557

กกกก
16 ธันวาคม 2560

ทำบุญ วิจัย
18 พฤศจิกายน 2557

ตรวจ 5 ส 2556
02 พฤศจิกายน 2556Copyright @ 2013. Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB. All rights reserved.
:: พัฒนาโดย นายอภิชาติ ฝากพืช สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา 255319221104 ::
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี