คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

วิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

QUICK LINK
 
  •   วาสุกรี  
  •   สุพรรณบุรี  
  •   หันตรา  
  •   นนทบุรี  
  •   ประจำคณะ  
  •   นครสวรรค์  
ปีการศึกษา 2557
- ทดสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร [Download]
ปีการศึกษา 2556
- ทดสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร [Download]
 
Copyright @ 2013. Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB. All rights reserved.
:: พัฒนาโดย นายอภิชาติ ฝากพืช สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา 255319221104 ::
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี