สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา


สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย

QUICK LINK

 

    Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/department/ba2it/vichakarn/vichakarn.php on line 49


  •  ข้อมูลด้านวิชาการ 
OPEN ALL / CLOSE ALL
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
- เอกสารปะหน้าวัดผล-2 [Download]
- เอกสารปะหน้าวัดผล-4 [Download]
- เอกสารแลกชั่วโมงสอน [Download]
- ใบสรุปผลการสอบรายวิชา-1 [Download]
- ใบสรุปผลการสอบรายวิชา-3 [Download]
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
หลักสูตร
แผนการเรียน
ปฏิทินการศึกษา
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [Download]
- ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 2562 (สำหรับ นศ.ใหม่) [Download]
- ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 2562 (สำหรับ นศ.เดิม) [Download]
ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอน/ตารางเรียน
 


การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2018) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม [...]
Published : 25 มีนาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 [...]
Published : 02 มีนาคม 2561

โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม [...]
Published : 05 มีนาคม 2561Copyright©2015. Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS. All rights reserved.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ