สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา


สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย

QUICK LINK

 
  • ค้นหาข้อมูลหลักสูตร
ศูนย์พื้นที่ ปีหลักสูตร ระดับ แสดงทั้งหมด
ลำดับ หลักสูตร ปีหลักสูตร ศูนย์พื้นที่
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2554 วาสุกรี
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2554 วาสุกรี
3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2554 นนทบุรี
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2554 สุพรรณบุรี
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2554 นนทบุรี

Total 11 Record 1 2 3


  •   วาสุกรี  
  •   สุพรรณบุรี  
  •   หันตรา  
  •   นนทบุรี  
  •   ประจำคณะ  
  •   นครสวรรค์  
ปีการศึกษา 2556
- ทดสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร [Download]
ปีการศึกษา 2557
- ทดสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร [Download]  • เอกสารข้อมูลหลักสูตร / แผนการเรียน
ข้อมูล TQF
- ทดสอบ TQF [Download]
ข้อมูลเผยแพร่
- ทดสอบ ข้อมูลเผยแพร่ [Download]
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทดสอบ เทียบโอน [Download]
รายวิชาบังคับก่อน
- ทดสอบ รายวิชาบังคับก่อน [Download]
 


โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
05 มีนาคม 2561

ทดสอบ อัลบั้มรูปกิจกรรมงานหลักสูตรและตำราเรียน
10 ธันวาคม 2557

ทดสอบ อัลบั้มรูปกิจกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
01 ธันวาคม 2557

ทำบุญ วิจัย
18 พฤศจิกายน 2557

ตรวจ 5 ส 2556
02 พฤศจิกายน 2556


 
Copyright©2015. Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS. All rights reserved.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ