หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน |

แผนกิจกรรม

ค้นหา :  
ลำดับ ชื่อโครงการ ศูนย์พื้นที่
1  โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนแบบสร้างสรรค์(CAI, Power point) นนทบุรี
2  บริหารและวางแผน วาสุกรี
3  โครงการกีฬาสีภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 นนทบุรี
4  งานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี นนทบุรี
5  โครงการสานสายใยพี่น้องลูกรั้วสีทองนนทบุรี 2558 นนทบุรี
6  โครงการวันแม่ นนทบุรี
7  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นนทบุรี
8  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash" นนทบุรี
9  ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 1 ชุด วาสุกรี
10  โครงการประกวดเพชรน้ำงามลีลาวดี ประจำศูนย์นนทบุรี นนทบุรี
Total 33 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>


Copyright @ 2014
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.