หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน |

โครงการประจำปี

ศูนย์พื้นที่ :
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ ศูนย์พื้นที่
1  โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนแบบสร้างสรรค์(CAI, Power point)  วิชาการ นนทบุรี
2  บริหารและวางแผน  วิชาการ วาสุกรี
3  โครงการกีฬาสีภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558  กิจการนักศึกษา นนทบุรี
4  งานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี  กิจการนักศึกษา นนทบุรี
5  โครงการสานสายใยพี่น้องลูกรั้วสีทองนนทบุรี 2558  กิจการนักศึกษา นนทบุรี
6  โครงการวันแม่  กิจการนักศึกษา นนทบุรี
7  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กิจการนักศึกษา นนทบุรี
8  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash"  บริการวิชาการ นนทบุรี
9  ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 1 ชุด  แผนและงบประมาณ วาสุกรี
10  โครงการประกวดเพชรน้ำงามลีลาวดี ประจำศูนย์นนทบุรี  กิจการนักศึกษา นนทบุรี
Total 33 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

Copyright @ 2014
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.