หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | วิทยาลัยการจัดการ |
ประชาสัมพันธ์สำนักงานด้านบริหารและวางแผน
ทดสอบ ปชส. งานแผน002
วันที่ 2017-07-31
เทส
วันที่ 2018-08-01
บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง #KPMG เปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายอัตรา
วันที่ 2017-06-13
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การลาออกของพนักงานมหาวิทย  ดาวน์โหลด
- จำนวนบุคลากรของคณะฯ  ดาวน์โหลด
- ทดสอบ3  ดาวน์โหลด