หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน |

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/department/ba2it/bait2/Academic5.php on line 64

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/department/ba2it/bait2/Academic5.php on line 64

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/department/ba2it/bait2/Academic5.php on line 64

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/department/ba2it/bait2/Academic5.php on line 64

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/department/ba2it/bait2/Academic5.php on line 64
คอร์สในปีการศึกษา
บริการวิชาการ ปีงบประมาณ วันที่จัด สถานที่
โครงการบริการวิชาการ    
โครงการบริการวิชาการ    
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash"    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 8.0”    
หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัยแบบ Step by Step    
Copyright @ 2014
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.