คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
     
  ศึกษาดูงาน Investory ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

  ส่งแสงเทียน สานสายใย ต้อนรับเฟรชชี่ สู่ คณะบริหารฯ

รายละเอียด

  โครงการ Goodbye Senior Finance Star 2016

รายละเอียด

  โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

รายละเอียด

  ต้นกล้าวาสุกรี ลีลาวดีช่อที่ 12

รายละเอียด

  กิจกรรม ค่ายธรรมะ สวนธรรมศรีปทุม

รายละเอียด

  นำเสนอภาพรวมการฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายละเอียด

  ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ๒๕๖๐

รายละเอียด

  งานมิตติ้งสาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

  พิธีปลดติ้ง สาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

  บริจาค อาคารห้องสมุด รร.วัดชีธาราม

รายละเอียด

  กิจกรรมทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  โครงการพี่น้องสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๕

รายละเอียด

  โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ ๑

รายละเอียด

  พี่ชวนน้องไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.