คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน
    สาขาวิชา >> หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
     
  โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

รายละเอียด

  ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ๒๕๖๐

รายละเอียด

  งานมิตติ้งสาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

  พิธีปลดติ้ง สาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

  พี่ชวนน้องไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด

  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทำพานไหว้ครู ปี 2560

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู (สาขาวิชาการตลาด) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด

  กิจกรรมไหว้ครู 5 คณะฯ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

รายละเอียด

  ไหว้ครู ณ อาคาร 20 ศูนย์นนทบุรี

รายละเอียด

  โครงการพี่น้องสัมพันธ์ (สาขาวิชาการตลาด) ปี 2560

รายละเอียด

  กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.