คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา

LEARNNING
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ยินดีต้อนรับ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์นนทบุรี วันนัดสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เทียบโอน ปกติก) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เทียบโอน สมทบ) โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ
 

ข่าวสารการอบรม

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข

รายละเอียด

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรรุ่นที่ 1"

รายละเอียด

  การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและเส้นทางการประกอบอาชีพ

รายละเอียด

  อบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด

  อบรมหัวข้อ กลยุทธ์ 4.0 (Strategy 4.0)

รายละเอียด

 

ประมวลภาพกิจกรรม

  ทีมวิทยกรโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์

รายละเอียด

  บริหารธุรกิจฯ สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ ๙

รายละเอียด

  แนะแนวทางการศึกษาโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

รายละเอียด

  แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

รายละเอียด

  ขบวนแห่ของ บท.มทรส. ในงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561

รายละเอียด

  กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง

รายละเอียด

  โครงการ Goodbye Senior Finance Star 2016

รายละเอียด

  ศึกษาดูงาน Investory ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

  ต้นกล้าวาสุกรี ลีลาวดีช่อที่ 12

รายละเอียด

  โครงการพี่น้องสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๕

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.