คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน

สาขาวิชา

LEARNNING
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ปฏิทินการศึกษา 2560 กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 

ข่าวสารการอบรม

  อบรมการดูแลเว็ปสาขาวิชาการบัญชี

รายละเอียด

  อบรมหัวข้อ กลยุทธ์ 4.0 (Strategy 4.0)

รายละเอียด

 

ประมวลภาพกิจกรรม

  ศึกษาดูงาน Investory ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

  โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

รายละเอียด

  โครงการ Goodbye Senior Finance Star 2016

รายละเอียด

  ส่งแสงเทียน สานสายใย ต้อนรับเฟรชชี่ สู่ คณะบริหารฯ

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.