คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

QUICK LINK

LEARNNINGขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ตั้งเเต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. และ ป.ตรี ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

รอบรั้วบริหาร

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ตั้งเเต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ โดยจะเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

  มทร.สุวรรณภูมิ แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียด

  กบว.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ

รายละเอียด

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. และ ป.ตรี

รายละเอียด

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำ เงินรายได้

รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

  บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐”

รายละเอียด

  ขบวนแห่ของ บท.มทรส. ในงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561

รายละเอียด

  กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด

  บริจาค อาคารห้องสมุด รร.วัดชีธาราม

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู (สาขาวิชาการตลาด) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทำพานไหว้ครู ปี 2560

รายละเอียด

  พี่ชวนน้องไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด

  งานมิตติ้งสาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.