คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

QUICK LINK

LEARNNINGบันทึกข้อมูลศิษย์เก่า ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ตั้งเเต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. รายนามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. และ ป.ตรี
 

รอบรั้วบริหาร

ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ตั้งเเต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
"บริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลกรุงเก่า เตรียมหลักสูตรวิชาชีพ สร้าง นศ.เข้าระบบ ม."
"รู้เขา รู้เรา - บท.เตรียมส่ง อ. ฝังตัวในสถานประกอบการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพผู้สอน "
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายนามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
"บริหารธุรกิจฯ ราชมงคลกรุงเก่า หนุน คณาจารย์และบุคลากร ใส่เสื้อดอกโสน ทุกวันศุกร์"

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

  มทร.สุวรรณภูมิ แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียด

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. และ ป.ตรี

รายละเอียด

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

  คณะบริหารธุรกิจฯ รับสมัครนักศึกษารอบใหม่ TCAS รอบ Admissions ผ่าน ทปอ 12-16 มิ.ย. 61 รับตรงอิสระ 7-22 มิ.ย. 61 และ รับตรงทั่วไป ปวส. ปตรี. ปโท. 7-22 มิ.ย. 61

รายละเอียด

  กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

  บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐”

รายละเอียด

  "บริหารธุรกิจฯ ราชมงคลกรุงเก่า หนุน คณาจารย์และบุคลากร ใส่เสื้อดอกโสน ทุกวันศุกร์"

รายละเอียด

  บท.ร่วมกิจกรรม โครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา

รายละเอียด

  "บริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลกรุงเก่า เตรียมหลักสูตรวิชาชีพ สร้าง นศ.เข้าระบบ ม."

รายละเอียด

  "รู้เขา รู้เรา - บท.เตรียมส่ง อ. ฝังตัวในสถานประกอบการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพผู้สอน "

รายละเอียด

  ขบวนแห่ของ บท.มทรส. ในงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561

รายละเอียด

  กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด

  บริจาค อาคารห้องสมุด รร.วัดชีธาราม

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.