คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

QUICK LINK

LEARNNINGข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

รอบรั้วบริหาร

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

  มทร.สุวรรณภูมิ แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียด

  ขอความอนุเคราะห์ ส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อพิจารณารับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคม

รายละเอียด

  กบว.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ

รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

  ขบวนแห่ของ บท.มทรส. ในงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561

รายละเอียด

  กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด

  บริจาค อาคารห้องสมุด รร.วัดชีธาราม

รายละเอียด

  พิธีไหว้ครู (สาขาวิชาการตลาด) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทำพานไหว้ครู ปี 2560

รายละเอียด

  พี่ชวนน้องไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด

  งานมิตติ้งสาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

  พิธีปลดติ้ง สาขาวิชาการตลาด

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.