คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

QUICK LINK

LEARNNINGกำหนดการรับปริญญา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 

รอบรั้วบริหาร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15
“BA&IT MOU BSA”
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
“ดอกบัวเกมส์ 2562 ครั้งที่ ๒๔”

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

  กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

  การแต่งกายของบัณฑิต

รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.