คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและวางแผน | กิจการนักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา

QUICK LINK

LEARNNINGบันทึกข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ตั้งเเต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. กำหนดการวันรับพระราชทานปริญญบัตร ปีการศึกษา 2560 รายนามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 

รอบรั้วบริหาร

ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ตั้งเเต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
"บริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลกรุงเก่า เตรียมหลักสูตรวิชาชีพ สร้าง นศ.เข้าระบบ ม."
"รู้เขา รู้เรา - บท.เตรียมส่ง อ. ฝังตัวในสถานประกอบการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพผู้สอน "
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
รายนามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครทางเน็ตวันที่ 25 ก.ค.- 9 ส.ค. 61
ภาพกิจกรรม โครงการกิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ตำแหน่งงานว่างงานนัดพบแรงงาน เดือน ก.ค. 2561 ประกาศจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

  รายนามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครทางเน็ตวันที่ 25 ก.ค.- 9 ส.ค. 61

รายละเอียด

  ตำแหน่งงานว่างงานนัดพบแรงงาน เดือน ก.ค. 2561 ประกาศจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

  โครงการ Goodbye Senior Finance Star 2016

รายละเอียด

  บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “ปุจฉา-วิสัชนา ว่องวานิช ยุค ๔.๐”

รายละเอียด

  โครงการอบรมความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้นให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน วันที่ 4 เมษายน 2561

รายละเอียด

  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

รายละเอียด

  บท.ร่วมกิจกรรม โครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา

รายละเอียด

  รู้เขา รู้เรา - บท.เตรียมส่ง อ. ฝังตัวในสถานประกอบการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพผู้สอน

รายละเอียด

  ภาพกิจกรรม โครงการกิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

รายละเอียด

  ภาพถ่าย โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียด

  ทีมวิทยกรโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์

รายละเอียด

Copyright @ 2013
Faculty of Business Administration and Information Technology, RMUTSB
All rights reserved.